Onderzoek

Prenatale screening

Tegenwoordig heb je, als zwangere, de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken. Dit is niet verplicht. Bedenk eerst goed (met je partner) of je over dit soort onderzoeken wel informatie wenst te ontvangen. Probeer te bedenken wat het voor je zal betekenen als er een afwijking wordt gevonden. De onderzoeken die je kunt doen zijn de combinatietest en/of de NIPT in het eerste trimester en een structureel echo onderzoek rond 20 weken.

 

Prenatale diagnostiek

In een aantal gevallen is er tijdens de zwangerschap direct een indicatie voor prenatale diagnostiek. Met de komst van de nieuwe testen zoals de NIPT is het aantal invasieve onderzoeken minder geworden. Prenatale diagnostiek is onderzoek in de zwangerschap bedoeld om afwijkingen op te sporen. Dit kan in de vorm van een invasief onderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie of een niet-invasief onderzoek zoals geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Dit laatste is vergelijkbaar met een extra uitgebreide 20 weken echo.

Erasmus MC

Wij kunnen je verwijzen naar het Erasmus Medisch Centrum, waar een intake plaatsvindt en de verschillende mogelijkheden van onderzoek met je worden besproken. Bekijk hier meer informatie.

filed under: