Coronavirus

Beste zwangere/kraamvrouw,

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 6 april 2020. Hierbij informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de Facebook-pagina van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM. Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:

– Was regelmatig je handen
– Hoest of nies in je elleboog
– Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
– Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
– Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
– Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Controleschema

Aangepaste controles/echo’s n.a.v. landelijk aangepaste richtlijnen vanuit beroepsorganisaties KNOV/NVOG, regering en RIVM. Het interval tussen de controles zal groter worden, controles volgens advies zijn gericht op het uitsluiten van problemen.

Te hanteren terugkomschema

Intake: telefonisch en Counseling ook telefonisch. Voorafgaand de intake ontvang je een formulier om in te vullen en terug te mailen voor het consult.
8 weken korte echo vitaliteit 12 weken: termijnecho + VP, of alle papieren mee voor de NIPT
16 weken: groei
20 weken: SEO (echocentrum en een telefonisch consult met ons
24 weken: telefonisch consult/beeldbellen
27 weken: RH en HB, groei en PE
29 weken: telefonisch consult/videobellen
31 weken: groei en PE + anti D indien noodzakelijk. (+ evt echo indien groei-indicatie)
33 weken: telefonisch consult/beeldbellen
35 weken: groei en PE (+ evt echo indien groei-indicatie) 36 weken: telefonisch consult/beeldbellen
37 weken: groei en PE
38 weken: telefonisch consult/beeldbellen
39 weken: groei en PE
40 weken: groei en PE
41 weken: groei en PE

Voorafgaand elke controle zal een telefonisch consult plaatsvinden voor alle vragen. Controle is bedoeld voor bevoelen van de buik en bloeddruk. Dus geen vragen tijdens het consult.

1. Bij alle controles is het helaas niet mogelijk je partner mee te nemen. Beeldbellen tijdens de controle is natuurlijk toegestaan. Alleen bij de echo’s in het eerste trimester is het toegestaan dat de partner meekomt (dus de 8 weken en termijn-echo)

2. Echo’s zonder indicatie worden niet gedaan: geen pretecho’s, geen groei zonder indicatie. Momenteel alleen medisch noodzakelijke echoscopie.

3. Geen andere familieleden, vrienden en/of kinderen mee naar de controles en de praktijk.

4. U mag altijd zelf besluiten bij geen klachten van een controle af te zien en deze telefonisch te doen, bovenstaand schema is de minimale zorg, maar geen verplichte zorg.

5. Huisbezoeken om over de bevalling te praten zullen enkel telefonisch (of via beeldbellen) plaatsvinden.

6. Kraamvisites zullen, op 1 na, telefonisch plaatsvinden. Bij een hoog risico zwangere en/of problemen zal er een extra huisbezoek plaatsvinden. Er is dagelijks overleg met de kraamverzorgende.

7. Bevallen zowel thuis als in het ziekenhuis is mogelijk. Dit is wel alleen met jouw eigen partner, andere personen zijn momenteel -gezien het risico op infectie- niet welkom.

8. Badbevallingen in het ziekenhuis zijn momenteel niet mogelijk: dit gaat om het persen in bad, niet om het ontspannen in bad. Een badbevalling thuis kunnen wij wel begeleiden.

9. Mocht je na de bevalling langer in het ziekenhuis moeten blijven gelden de regels van dit ziekenhuis.

10. Alle voorlichtingen komen te vervallen, net zoals alle andere nevenactiviteiten. Vanaf april geven wij enkele voorlichtingen online, hiervoor ontvangen jullie een uitnodiging.

11. Wij schudden geen handen en daar waar mogelijk nemen wij extra beschermingsmaatregelen. Helaas is er een ernstig tekort en zullen wij deze aanpassen.

12. We benadrukken nogmaals: ben je ziek, heb je klachten of verdenking/twijfel of je klachten heb, kom niet naar de praktijk.

  • Samenwerking

Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Nog vragen? Stel ze gerust!

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de Facebook-pagina van onze praktijk kijken!

lees direct meer over